OVB kontynuuje dynamiczny wzrost

Otrzymałem informację, którą chcę się podzielić. Może ktoś szuka pracy w ubezpieczeniach i chciałby to robić w firmie, która ma wiele możliwości oraz stale się rozwija. Zapoznajcie się zatem proszę z wiadomością z centrali OVB, a jeśli jesteście zainteresowani pracą agenta ubezpieczeniowego, to koniecznie do mnie napiszcie.


– Wzrost obrotów o 20,0 proc. do 234,2 mln euro
– Ciągły wzrost liczby Klientów i Pośredników Finansowych
– Wzrost wyniku operacyjnego

W trzecim kwartale bieżącego roku obrotowego Koncern OVB kontynuował bardzo dobre wyniki z poprzednich kwartałów. Przychody z tytułu pośrednictwa wzrosły w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. o 20,0 proc.
do 234,2 mln euro. Wszystkie trzy segmenty regionalne wniosły pozytywny wkład w ten dynamiczny rozwój. Silnemu wzrostowi przychodów z działalności pośrednictwa towarzyszyła również rosnąca rentowność. OVB wypracowało w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku wynik operacyjny (EBIT) w wysokości 16,3 mln euro, o 46,8 % wyższy od wyniku z roku ubiegłego w wysokości 11,1 mln euro. Marża EBIT Koncernu OVB wzrosła z 5,7 % w roku ubiegłym do 7,0 % w okresie sprawozdawczym. Skonsolidowany wynik wzrósł również bardzo wyraźnie o 48,5 procent do 12,3 mln euro. Zysk na akcję wyniósł 86 eurocentów, w porównaniu do 58 eurocentów w roku poprzednim.


Baza Klientów powiększyła się o 4,1 proc. z 3,93 mln w analogicznym okresie ubiegłego roku do 4,09 mln Klientów na koniec września 2021 roku. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba Pośredników Finansowych zatrudnionych w OVB w pełnym wymiarze godzin wzrosła o 5,8 % do 5.466 osób. Mario Freis, CEO OVB Holding AG, wyraził swoje zadowolenie: :W utrzymujących się nadal trudnych warunkach, firma OVB znacząco zwiększa swoje wyniki w całej Europie i osiąga zyski.”


Wyniki działalności poszczególnych segmentów


W nadal najsilniejszym segmencie Europy Środkowej i Wschodniej, przychody z tytułu pośrednictwa wzrosły o 20,8 proc. do 113,5 mln euro. Wszystkie rynki krajowe tego segmentu wykazują wzrost obrotów z przewagą bardzo dynamicznej stopy wzrostu. Przychody z tytułu pośrednictwa w segmencie niemieckim wzrosły znacząco o 5,7 procent do 47,2 mln euro. Segment Europy Południowej i Zachodniej zwiększył swoje obroty o 30,1% do 73,5 mln euro. Szczególnie w Hiszpanii, Austrii, Włoszech i Belgii bardzo dynamicznie rosły również przychody z tytułu pośrednictwa. EBIT w segmencie Europy Środkowej i Wschodniej wzrósł o 40,6% z 9,3 mln euro do 13,0 mln euro. Niemal wszystkie Spółki Krajowe w regionie odnotowały silny wzrost wyników. Segment niemiecki znacznie zwiększył swój wynik operacyjny – o 6,2% do 6,6 mln euro. EBIT w segmencie Europy Południowej i Zachodniej wzrósł ponad dwukrotnie, o 129,1%, do 6,8 mln euro.


Potwierdzona prognoza na 2021 r.


Zarząd potwierdza swoją prognozę wzrostu na rok obrotowy 2021, która została ostatnio podniesiona w sierpniu. Zgodnie z tą prognozą Koncern OVB spodziewa się przychodów z tytułu pośrednictwa w wysokości od 300 do 310 mln euro oraz wyniku operacyjnego (EBIT) w wysokości od 19 do 22 mln euro.


O Koncernie OVB


Koncern OVB z siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm pośrednictwa finansowego. Od momentu powstania w 1970 roku działalność OVB koncentruje się na kompleksowym doradztwie finansowym dla gospodarstw domowych, które jest długoterminowe i całkowicie zorientowane na Klienta.


OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami oferującymi konkurencyjne produkty, które zaspokajają potrzeby Klientów – od zabezpieczenia egzystencji, poprzez ubezpieczenie majątku i mienia, aż do zabezpieczenia emerytalnego oraz budowy i rozbudowy majątku.


OVB działa aktualnie w 15 krajach Europy. 5.466 Pośredników Finansowych opiekuje się 4,09 mln Klientów. W 2020 r. OVB Holding AG wraz ze swoimi spółkami zależnymi osiągnął łącznie przychody z tytułu pośrednictwa w wysokości 270,6 mln euro, jak też EBIT w wysokości 14,9 mln euro. OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Prime Stan-dard, ISIN DE0006286560).